Bardziej niż cokowiek innego przygotowanie się jest kluczem do sukcesu

Henry Ford

Akcja aktywizacja – krokiem do sukcesu!

Firma Training House w okresie od 01.01.2020 do 31.05.2021 roku realizuje projekt:

„ Akcja aktywizacja - krokiem do sukcesu ! ”.

Celem każdego projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez nabycie nowych umiejętności, kwalifikacji lub kompetencji zawodowych, a także nowych kompetencji społecznych przez mieszkanki Bydgoszczy.

Do projektów mogą przystąpić pełnoletnie kobiety, które:

- zamieszkują teren LSR Stowarzyszenia Bydgoska Grupa Działania „Dwie Rzeki” tj. Śródmieście, Bocianowo, Wilczak, Błonie, Okole, Fordon,

- nie pracują,

- należą do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach każdego z projektu  uczestniczki projektu mają możliwość otrzymania następującego wsparcia:

a) spotkanie opracowujące Indywidualną Ścieżkę Reintegracji  -część społeczna i zawodowa

b) „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”

c) „Trening motywacyjny”

d) „Trening kreowania własnego wizerunku”

e) „Trening kreowania własnego wizerunku”

f) indywidualne poradnictwo psychologiczne

g) spotkanie integracyjne o charakterze kulturalno-edukacyjnym

h) kursy zawodowe

i) pośrednictwo pracy

j) 4 -miesięczne  staże zawodowe

 

W ramach projektu uczestniczki mogą skorzystać z bezpłatnej stylizacji  w salonie fryzjerskim oraz otrzymać stosowny strój do sytuacji poszukiwania pracy.

Dla każdej z Pań przewidziano udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej.

Dla uczestniczek kursów zawodowych i stażów przewidziane jest stypendium.

 

Zadzwoń do nas w celu umówienia spotkania!

Telefon: 519 710 373

e-mail: zapisyprojekt@th-szkolenia.pl
Biuro projektu: ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz


Załączniki:

Kwestionariusz zgłoszeniowy Akcja Aktywizacja
Regulamin