Bardziej niż cokowiek innego przygotowanie się jest kluczem do sukcesu

Henry Ford

Projekty aktywizacji dla kobiet