Bardziej niż cokowiek innego przygotowanie się jest kluczem do sukcesu

Henry Ford

POZYSKAć I ZATRZYMAć NAJLEPSZYCH PRACOWNIKóW

Jeżeli:
- Zmagasz się z problemem pozyskania i utrzymania pracowników
- Chcesz dowiedzieć się jak pozyskiwać wartościowych pracowników
- Chcesz nauczyć się identyfikować mocne strony oraz style zachowania kandydata
- Chcesz zobaczyć jak budować lojalność i zaangażowanie pracownika

 

Dla każdego uczestnika raport kompetencyjny DISC w cenie warsztatów
 
 
 
 
PROGRAM WARSZTATÓW

MODUŁ I.

Współczesne wyzwania związane z pozyskaniem pracowników.

 
 • Jak budowanie wizerunku firmy w mediach może wpływać na pozyskanie kandydatów - case study
 • W jaki sposób formułować ogłoszenia o pracę, aby były one przyciągające i zachęcające dla pracowników.
 • Najlepsze praktyki i błędy w procesie rekrutacji i selekcji. Dlaczego niektórzy pracownicy odchodzą z powodu niespełnionych oczekiwań i jak temu zapobiec.
 • Jak jakość procesu rekrutacji może potem rzutować na zaangażowanie i motywacje pracownika. Dlaczego czasami warto kandydatom powiedzieć o firmie więcej: o aktualnej sytuacji, o rzeczywistej specyfice pracy a nawet potencjalnych wyzwaniach.
 • Źródła pozyskania kandydatów. Co działa, a co warto zmienić. W jaki sposób wykorzystać Facebook, LinkedIn, Snapchat, Instagram - nowe internetowe kanały dotarcia do pracowników.
 • Czym jest DISC D3 i w jaki sposób pomaga w wybraniu odpowiedniego kandydata.
 • Profesjonalne testy kompetencyjne. W jaki sposób możesz poznać pracownika, jego mocne strony oraz styl zachowania.
 • Jak poprzez testy uzyskać wiedzę o tym jak kandydat będzie zachowywała się w pracy w sytuacji stresu i presji czasu.

MODUŁ II.
Jak zrozumieć nowe pokolenia wchodzące na rynek pracy

 
 • Dlaczego zmiana w zachowaniu pracowników stała się tak widoczna. W jaki sposób zmieniły się pokolenia.
 • Czego pracownicy z pokolenia Y oraz Z oczekują od pracy i pracodawców oraz jak to wyrażają podczas procesu rekrutacji.
 • Jakie jest pokolenie Y i Z w pracy? - fakty i mity.
 • Znajomość potrzeb i wartości pokolenia Y i Z - raporty
 • Mocne strony i potencjał generacji Y i Z - jak podczas rozmowy rekrutacyjnej rozmawiać z pokoleniem Y i Z o ich pasjach, potrzebach i jak to się przekłada na rzetelna ocenę kandydata.
 • Jak wiedzę o pokoleniach zamienić na praktykę i wdrożyć do rekrutacji i selekcji pracowników.

MODUŁ III. Selekcja
 
 • "Kogo szukamy" - określenie profilu kandydata.
 • W jaki sposób dokonywać selekcji CV, na co zwracać uwagę. Mała liczba aplikacji - co zrobić? Czy zapraszać wszystkich kandydatów. Jak to robić, aby oszczędzać czas.
 • Metoda weryfikacji przed rozmową rekrutacyjną - jak wykorzystać telefon, Skype, video konferencje do weryfikacji przed rozmową rekrutacyjną
 • Podział procesu selekcji na 4 etapy:
 • Analizowanie życiorysów
 • Rozmowa kwalifikacyjna
 • Ocena kandydata
 • Przedstawienie oferty pracy

MODUŁ IV. Rozmowa rekrutacyjna
 
 • Czym są kompetencje i dlaczego są tak istotne w procesie rekrutacji.
 • W jaki sposób przygotować się do rozmowy, kiedy w firmie nie mamy sporządzonego opisu kompetencji.
 • Trafne pytania - w czasie tego modułu pracować będziemy nad budowaniem trafnych pytań. Jak formułować pytania dotyczące kompetencji miękkich i zbadać na ile nasz kandydat posiada potrzebne nam kompetencje.
 • Jak prowadzić rozmowę rekrutacyjną, aby uzyskać jak najwięcej informacji na temat kandydata
 • Wywiad biograficzny
 • Wywiad behawioralny


MODUŁ V. Proces rekrutacji - zasady oraz błędy popełniane podczas rekrutacji
 
 • Najczęściej powtarzające się błędy podczas selekcji kandydatów, wynikające z braku określenia odpowiedniego profilu Kandydata:
 • Osobiste przekonania.
 • Efekt hallo
 • Kierowanie się podobieństwem wyglądu
 • Trudności w oddzieleniu faktów od wniosków
 • "Należy to sprawdzić" - wyjaśnienie, w jaki sposób sprawdzić, czy kandydat z którym rozmawiamy jest tym którego szukamy.

MODUŁ VI. Zatrudniłem - i co dalej?
 
 • Powiązanie procesu rekrutacji z budowaniem zaangażowania i motywacji  pracowników.
 • Jak budować procesy wdrożeniowe.

MODUŁ VII. Jak zatrzymać pracownika, czyli co na przestrzeni czasów zmieniło się w motywacji
 
 • Jak eksperyment Harry'ego Harlowa i Edwarda Deciegio wpływa na współczesne koncepcje motywacyjne.
 • Kryzys kija i marchewki, czyli motywacja 3.0, jako koncepcja motywowania pokolenia Y i Z
 • Jak zbudować motywującą komunikację i wzmacniać poczucie odpowiedzialności i zaangażowania.
 • Współuczestniczenie czyli klucz do motywacji pokolenia Y i Z.
 • Co motywuje polskich pracowników- badania "Polska mapa motywacji".
 • Stworzenie przez Uczestników katalogu motywatorów poza finansowych, które mogą zastosować w swoich zespołach.
 • Jak tworzyć warunki do klimatu współpracy i poczucia "mocy zespołowej".
 • Czym jest synergia i jak wykorzystać jej potęgę do motywowania.

Moduł rozpocznie gra szkoleniowa MAGNETO. Ciekawa fabuła pozwala zaobserwować naturalne zachowania w sytuacji realizacji celu zespołowego lub indywidualnego. Uczestnicy wcielają się w role członków 6 rdzennych plemion z Dżungli Amazońskiej, gdzie ze względu na izolację od zachodniej cywilizacji nadal znajdują się bardzo rzadkie surowce naturalne o magnetycznych właściwościach. Każde z plemion ma dostęp do innego rodzaju i ilości surowców. Postępująca wycinka lasów zmusza ich do sprzedaży surowców na odległym targowisku w celu zakupienia pożywienia. Plemiona mogą dowolnie wymieniać się surowcami i informacjami, żeby zmaksymalizować wartość swoich dóbr i uzyskać jak najwyższą cenę na targowisku. Uczestnicy pracują nad efektem synergii, współuczestniczenia.


MODUŁ VIII. Konstruktywna komunikacja budująca poczucie zaangażowania i odpowiedzialności jako podstawowa potrzeba nowego pokolenia.

 
 • Wyrażenie empatycznego zrozumienia.
 • Błędy poznawcze związane z postrzeganiem innych ludzi i ich oceną.
 • Jak to jest z tą "prawda obiektywną"w ocenianiu.
 • Wyrażanie własnych opinii a nie sądów.
 • Fakty, a opinie w komunikacji z pracownikami - ćwiczenia wyrażania komunikatu Ja.
 • Techniki coachingowe, jako narzędzie do budowania odpowiedzialności i zaangażowania pracownika.
 • Słuchanie
 • Zadawanie pytań
 • Stworzenie przestrzeni do kreatywności i podejmowania decyzji
 • Udzielanie informacji z wykorzystaniem narzędzi coachingowych
 • Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem narzędzi coachingowych

 

Trener

Anna Gucwa

Trenerka, coach, certyfikowany konsultant DISC D3, 12 letni praktyk biznesu, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych "Zarządzania Zasobami ludzkimi" Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła również Szkołę Trenerów "METRUM" i studia podyplomowe "Zarządzanie zespołem sprzedaży" Akademii Leona Koźmińskiego.Specjalizuje się w realizacji projektów związanych z doskonalenia kompetencji kierowniczych. Pracuje w oparciu o nowoczesne formy szkoleniowe jakimi są gry szkoleniowe.Prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry zarządzającej w obszarach związanych z rozwojem takich kompetencji jak: zarządzanie zespołem, motywowanie, rekrutacja oraz zwiększanie efektywności osobistej. Dla pracowników działów sprzedaży i obsługi Klienta realizuje projekty dotyczące rozwoju umiejętności handlowych, technik sprzedaży i profesjonalnej obsługi Klienta. Wspiera również rozwój osobisty specjalistów z różnych branż poprzez pracę nad umiejętnościami miękkimi takimi jak: komunikacja, praca w zespole, asertywność, zarządzanie sobą w czasie, etc. Zrealizowała ponad 2000 godzin szkoleniowych dla wielu kluczowych firm na rynku polskim.W swojej roli trenerskiej, podczas pracy z grupami kieruje się praktyczną wiedzą zdobytą w czasie pracy w międzynarodowych korporacjach. Jej misją w uprawianiu trenerstwa jest łączenie praktyki z wiedzą merytoryczną i umieszczanie jej w konkretnych sytuacjach biznesowych.Podczas pracy w organizacjach takich jak Citibank Handlowy, Millennium Bank S.A wspierała rozwój ludzi poprzez prowadzenie szkoleń i warsztatów w roli trenera. Doświadczenie na stanowisku kierowniczym pozwoliło na zdobycie kompetencji managerskich.

 

Zapisy po prawej stronie pod zdjęciem :)

Informacje o szkoleniu

 1. Tytuł szkolenia: Jak pozyskać i zatrzymać najlepszych pracowników?
 2. Czas realizacji 16h (2 dni)
 3. Szkolenie dedykowane dla: pracowników działów HR,menedżerów, liderów zespołów
 4. Miejsce szkolenia: Warszawa

Zgłoszenie