Bardziej niż cokowiek innego przygotowanie się jest kluczem do sukcesu

Henry Ford

EFEKTYWNOść OSOBISTA I ZARZąDZANIE CZASEM

 

Organizacja czasu pracy i efektywność osobista – praktyczny warsztat z wykorzystaniem gier szkoleniowych 

Celem szkolenia jest udoskonalenie umiejętności w zakresie planowania pracy własnej oraz:

 • Nabycie umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania
 • Dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących zwiększenia efektywności i wydajności pracy
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu
 • Poznanie praktycznych narzędzi usprawniających zarządzanie czasem
 • Wypracowanie optymalnych metod zarządzania sobą w czasie w zmieniających się warunkach
 • Wypracowanie metod radzenia sobie z presja czasu i stresem

 

 

MODUŁ I. Moje nawyki w zarzadzaniu czasem i realizacji zadań

Moduł rozpocznie gra szkoleniowa Zegarmistrz podczas, której uczestnicy będą mogli doświadczyć działania pod presją czasu i przyjrzeć się własnej efektywności

 

 1. Kryteria efektywnie wykonanego zadania oraz skutecznie wykorzystanego czasu
 2. Błędy w zarządzaniu czasem
 3. Nawyki skutecznego działania i ich wpływ na efektywność
 4. 7 nawyków skutecznego działania jako podstawa kształtowania postaw

 

 

 

 

MODUŁ II. Techniki organizacji i zarządzania sobą w czasie

Uczestnicy wezmą udział w interaktywnej grze symulacyjnej Zegarmistrz, która pozwala w sposób praktyczny udoskonalić kompetencje związane z planowaniem. Uczestnicy będą podczas gry decydować o ważności i pilności poszczególnych zadań. Doświadczą sytuacji zbliżonych do rzeczywistego życia zawodowego, w którym pojawiają się zadania i czynności nieplanowane, presja czasu oraz konieczność realizacji założonych celów. Wszystko to sprawi, że nabywanie kompetencji związanych z organizacja i planowaniem stanie się ciekawe, dynamiczne i zapadające w pamięć.

 • Matryca Eisenhowera
 • Metoda ALPEN
 • Zastosowanie zasady Pareto w zarządzaniu czasem
 • Zasada 60/40
 • Złota godzina
 • Identyfikacja własnych „złodziei czasu”
 • Przyczyny niekonsekwencji w realizacji planu pracy
 • Sposoby wyeliminowania przeszkód w efektywnym wykorzystaniu czasu

 

 MODUŁ III. Planowanie pracy własnej

 • Jak nadawać priorytety zadaniom
 • Układanie planu dziennego, tygodniowego i innych
 • Kontrola realizacji planu
 • Schemat I-BEAM , jako narzędzie, które pomaga nam w planowaniu i kontrolowaniu naszego planu dnia
 • Określanie ramy czasowej dla realizacji zadania
 • Zarządzanie sobą w ciągu dnia
 • Fazy dnia – krzywa REFA

MODUŁ IV. Pro aktywny i reaktywny model reagowania

 1.  Paradygmat, czyli czyj punkt widzenia jest słuszny
 2. Postawa pro aktywna i reaktywna oraz jej konsekwencje w życiu zawodowym i osobistym
 3. Mój wpływ – moja siła, czyli jak zwiększać obszar wpływu
 4. Bodziec i reakcja – jak wykorzystać przestrzeń pomiędzy bodźcem i reakcja
 5. Przekonania i ich wpływ na działanie
 6. Model behawioralny ABC

 

 

MODUŁ V. Jak działać skutecznie w obliczu presji , czyli asertywność w praktyce

 1. Trudności wynikające z presji czasu i odpowiedzialności:
 1. Czym jest asertywność, czyli jak rozróżnić zachowania asertywne od innych zachowań
 2. W jaki sposób, w szacunku do siebie i drugiej osoby udzielić jej informacji zwrotnej i wyrazić własne opinie
 3. Skuteczne metody i techniki stawiania granic w kontaktach międzyludzkich
 4. Jak skutecznie odmawiać z zachowaniem dobrych relacji z współpracownikami
 5. Jak radzić sobie z krytycznymi komunikatami osłabiającymi skuteczność osobistą
 6. Moje kontakty interpersonalne z współpracownikami (klientami wewnętrznymi) – mapa skutecznych zachowań asertywnych

 

MODUŁ VI. Ostrzenie piły, czyli jak dbać o równowagę w czterech wymiarach: duchowym, fizycznym, umysłowym, społeczno- emocjonalnym

Moduł rozpocznie gra szkoleniowa Detektyw. Wciągająca, humorystyczna fabuła wywołuje zaangażowanie i pozwala na zastanowienie się nad aspektami nie tylko planowania, ale również równowagi pomiędzy życiem prywatnym a osobistym. Uczestnicy mogą poczuć się niczym detektywi z klasycznych kryminałów. Wybór zadań wydaje się prosty, ale bardzo łatwo wpaść w pułapkę pilności spraw mało istotnych, zapominając o tym co naprawdę ważne.

 • Jak dbać o harmonie pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym
 • Praca z kołem życia, pozwalająca uświadomić sobie poziom satysfakcji z poszczególnych obszarów życiowych. Koło życia jest narzędziem do pracy z wyznaczaniem sobie celów, poszukiwania równowagi
 • W jaki sposób moja „kondycja” wpływa na jakość wykonywanych zadań
 • Stres, jako czynnik zaburzający proces planowania
 • Profilaktyka stresu
 • Jak powstaje stres

Informacje o szkoleniu

 1. Tytuł szkolenia: Efektywność osobista i zarządzanie czasem.
 2. Czas realizacji: 16h (2 dni)
 3. Szkolenie dedykowane dla: wszystkich osób chcących doskonalić efektywność osobistą
 4. Miejsce szkolenia: bydgoszcz