Bardziej niż cokowiek innego przygotowanie się jest kluczem do sukcesu

Henry Ford

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

MODUŁ I. Ochrona danych osobowych według obowiązujących przepisów

 

 • ochrona danych osobowych w systemie prawa polskiego;
 • zasady przetwarzania danych osobowych;
 • zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych;
 • omówienie odpowiedzialności osób przetwarzających dane osobowe, w tym roli Administratora Danych Osobowych, Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemów Informatycznych;
 • prawa osób, których dane dotyczą;
 • zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w formie manualnej (papierowej)
   oraz elektronicznej;
 • odpowiedzialność za naruszenie zasad dotyczących danych osobowych;
 • działalność GIODO – jego zakres działania, funkcje oraz kompetencje;
 • rejestrowanie zbiorów danych osobowych oraz osób pełniących funkcję ABI u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

 

MODUŁ II. Reforma przepisów o ochronie danych osobowych
i ich wejście w życie z dniem 25 maja 2018 roku – omówienie najważniejszych zmian w przepisach.

 

 • bezpośrednia odpowiedzialność podmiotów przetwarzających dane;
 • zgłaszanie naruszeń oraz incydentów;
 • nowe i rozszerzone prawa obywateli;
 • wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 • obowiązkowa inwentaryzacja danych i wymagania związane z dokumentacją;
 • zgody;
 • rozbudowanie obowiązku informacyjnego;
 • ocena wpływu ochrony danych;
 • transfer danych poza Unię Europejską.

MODUŁ III. Wdrożenie zapisów RODO w praktyce – omówienie.

 • pojęcie RODO;
 • nowe Rozporządzenie a Ustawa o ochronie danych osobowych;
 • czas i zakres zastosowania RODO;
 • zasady przetwarzania danych osobowych – co przewiduje RODO?
 • ochrona osób fizycznych;
 • pojęcie anonimizacji i pseudonimizacji;
 • profilowanie – omówienie zagadnienia;
 • PrivacyShield – podstawowe obowiązki administratorów i podmiotów  przetwarzających;
 •  uprawnienia organów nadzorczych, skargi i sankcje.

 

MODUŁ IV. Rozporządzenie RODO a szyfrowanie danych – omówienie.

 

 • Wdrożenie         środków              technicznych     i               organizacyjnych (w tym pseudonimizacji i szyfrowania danych osobowych).

 

MODUŁ V. Bezpieczne użytkowanie sprzętu teleinformatycznego, za pomocą którego przetwarza się dane osobowe. Wprowadzenie procedur zabezpieczających sprzęt IT przed utratą danych – omówienie.

 

 • czym jest bezpieczeństwo teleinformatyczne?
 • wprowadzenie procedur bezpieczeństwa sieciowego;
 • szyfrowanie danych oraz nośników pamięci;
 • zabezpieczanie poczty e-mail;
 • serwisowanie sprzętu IT przetwarzającego dane osobowe.

MODUŁ VI. Realizacja   czynności   audytowych   przeprowadzanych   przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji (później Inspektora Ochrony Danych Osobowych) w podmiotach publicznych
i prywatnych przetwarzających dane osobowe.

 

 • analiza posiadanych procedur ochrony danych osobowych (polityki, instrukcji, załączników) pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
 • przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych zwykłych i wrażliwych;
 • sprawdzenie zakresu oraz celu przetwarzania danych osobowych;
 • weryfikacja systemu techniczno – organizacyjnego ochrony danych osobowych;
 • sprawdzenie zabezpieczeń i konfiguracji infrastruktury informatycznej;
 • sprawdzenie poziomu zabezpieczeń zbiorów danych osobowych przetwarzanych w formie manualnej (papierowej);
 • weryfikacja zawartych umów handlowo-usługowych i cywilnoprawnych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
 • sprawdzenie umów dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

Informacje o szkoleniu

 1. Tytuł szkolenia: Ochrona danych osobowych
 2. Czas realizacji: 7h
 3. Szkolenie dedykowane dla: osób uczestniczących w przetwarzaniu danych osobowych oraz właścicieli firm.
 4. Miejsce szkolenia: bydgoszcz