Bardziej niż cokowiek innego przygotowanie się jest kluczem do sukcesu

Henry Ford

ZARZąDZANIE ZESPOłEM

Szkolenie dedykowane dla menedżerów średniego i wyższego szczebla, chcących podnieść kometencje w zakresie zarządzania zespołem. Szkolenie pozwoli zdobyć umiejętności efektywnego zarządzania zespołem, a tym samym osiągania wyznaczanych celów firmowych.

Program szkolenia

1. W POSZUKIWANIU PRZEPISU NA SKUTECZNE ZARZĄDZANIE

 • Dowiesz się jakie są wyzwania współczesnego lidera
 • Poznasz kryteria sukcesu lidera
 • Nauczysz się budować autorytet
 • Dowiesz się jak wzmacniać autorytet lidera
 • Określisz swój osobisty styl zarzadzania – test
 • Odkryjesz czego potrzebują od liderów pokolenia X, Y, Z

 

2. WYKORZYSTANIE TYPOLOGII OSOBOWOŚCI DISC DO BUDOWANIA SKUTECZNEGO ZESPOŁU

 • Dowiesz się Czym są style osobowości według DISC
 • Rozpoznasz jakim jesteś stylem Ty j jako Menedżer
 • Odkryjesz kluczowe potencjały wynikające z danego stylu
 • Dowiesz się jak porozumiewać się z pracownikami o różnorodnych stylach DISC
 • Poznasz jakie wartości do zespołu wnoszą osobowości: czerwona, żółta, zielona i niebieska
 • Przeanalizujesz czynniki motywujące i demotywujące z perspektywy pracownika i menedżera.
 • Zidentyfikujesz kluczowe bariery i lęki w pracy z pracownikami z poszczególnych stylów. Interakcje w twoim zespole kierowniczym.
 • Poznasz mapę stylów w twoim zespole oraz algorytmy postępowania z poszczególnymi stylami
 • Nauczysz się jak wykorzystać mocne strony, a jak zniwelować słabe

 

 

Uczestnicy w trakcie modułu otrzymają indywidualny raport oraz poznają charakterystykę stylów osobowości DISC. DISC to 4 style zachowań, opracowane na podstawie badań amerykańskiego psychologa, Williama Marstona (1893-1947). Analizując ludzkie zachowania w konkretnym środowisku i w konkretnych sytuacjach,  okazało się, że ludzie o podobnych stylach zwykle bardzo podobnie się zachowują. Co ciekawe, każdy z nas ma w sobie te 4 style zachowań, ale w różnym stopniu ich intensywności; DISC to skrót od angielskich określeń poszczególnych stylów: Dominant (Dominujący), Influencing (Wpływowy), Steady (Stały), Compliance (Sumienny).

Model DISC B

 

 

 

3. DELEGOWANIE ZADAŃ, CZYLI JAK WYZNACZAĆ CELE I  JE EGZEKWOWAĆ

 • Poznasz zasadę formułowania celu
 • Nauczysz się powiązań pomiędzy sposobem delegowania a stylami osobowości
 • Poznasz teorię rozwoju pracownika w oparciu o model przywództwa sytuacyjnego.
 • Przeanalizujesz różnice w przekazywaniu odpowiedzialności pracownikom na różnych etapach – symulacja delegowania zadań
 • Zrozumiesz zewnętrzne i wewnętrzne bariery w delegowaniu zadań
 • Dokonasz analizy głównych błędów w delegowaniu zadań.
 • Dowiesz się jak delegować, aby pracownicy utożsamiali się z celem zadania.
 • Poznasz sposoby monitoringu realizacji

 

 

 

4. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

 

 • Przeanalizujesz współczesne koncepcje motywacyjne
 • Dowiesz się czym jest automotywacja i jak ją odkrywać u swoich pracowników
 • Poznasz kierunki motywacji
 • Nauczysz się udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Poznasz finansowe i pozafinansowe narzędzia motywowania
 • Przećwiczysz trudne rozmowy z pracownikami

 

5. TRUDNE SYTUACJE W ZESPOLE - SZTUKA ROZWIAZYWANIA KONFLIKTÓW I UZYSKANIA SYNERGII W ZESPOLE

 • Zidentyfikujesz źródła konfliktów
 • Nauczysz się metod zarządzania konfliktem – wskazówki dla liderów
 • Poznasz fazy konfliktu - jaka jest dynamika i etapy reagowania na sytuację sporną?
 • Określisz czynniki niezbędne do osiągnięcia synergii zespołowej

 

 

Wykorzystywane narzędzia:

 1. Gry szkoleniowe
 2. Testy badające styl osobowości  DISC D3
 3. Wykład interaktywny
 4. Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 5. Dyskusje moderowane przez trenera
 6. Energizer’y, icebreaker’y
 7. Studium przypadku
 8. Obserwacja, feedback

 

Podstawowe formy pracy:

 

 • Przeprowadzenie badania DISC D3. Każdy z Uczestników otrzyma w ramach szkolenia indywidualny raport stylu osobowości.
 • Gry szkoleniowe pozwalają szybko i skutecznie rozwijać potrzebne w dzisiejszych czasach kompetencje. Oprócz pogłębiania twórczego myślenia, wpływają na intuicję, uczenie się na błędach czy na dostrzeganie długofalowej perspektywy. Ich mechanizmy pozwalają na warunkowanie pozytywnych zachowań oraz skłaniają do ich powtarzania. Gry szkoleniowe wyzwalają w uczestnikach zaangażowanie, które jest również potrzebne w codziennej pracy. Tak samo jak podczas zabawy, pracownicy powinni być aktywni wykonując swoje obowiązki. Skuteczność gier szkoleniowych wynika z tego, że uczestnicy koncentrują całą swoją uwagę na celu gry i rozwijają kompetencje kluczowe do efektywnego funkcjonowania w pracy.
 • Mechanizm gier zakłada, że każdy następny etap jest coraz trudniejszy. Bardziej wymagający poziom jest dla nas coraz większym wyzwaniem, a nasze umiejętności przecież wciąż pozostają takie same. Przez to istnieje sposobność do popełnienia błędów. Jeżeli nam się to zdarzy to nie załamujmy rąk, bo podczas gry szkoleniowej od razu dostajemy informację zwrotną, jak moglibyśmy działać lepiej. Dają nam one możliwość bezpiecznego próbowania, eksperymentowania i uczenia się na własnych błędach.

Trener

Anna Gucwa

Trenerka, coach, certyfikowany konsultant DISC D3, 12 letni praktyk biznesu, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych "Zarządzania Zasobami ludzkimi" Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła również Szkołę Trenerów "METRUM" i studia podyplomowe "Zarządzanie zespołem sprzedaży" Akademii Leona Koźmińskiego.Specjalizuje się w realizacji projektów związanych z doskonalenia kompetencji kierowniczych. Pracuje w oparciu o nowoczesne formy szkoleniowe jakimi są gry szkoleniowe.Prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry zarządzającej w obszarach związanych z rozwojem takich kompetencji jak: zarządzanie zespołem, motywowanie, rekrutacja oraz zwiększanie efektywności osobistej. Dla pracowników działów sprzedaży i obsługi Klienta realizuje projekty dotyczące rozwoju umiejętności handlowych, technik sprzedaży i profesjonalnej obsługi Klienta. Wspiera również rozwój osobisty specjalistów z różnych branż poprzez pracę nad umiejętnościami miękkimi takimi jak: komunikacja, praca w zespole, asertywność, zarządzanie sobą w czasie, etc. Zrealizowała ponad 2000 godzin szkoleniowych dla wielu kluczowych firm na rynku polskim.W swojej roli trenerskiej, podczas pracy z grupami kieruje się praktyczną wiedzą zdobytą w czasie pracy w międzynarodowych korporacjach. Jej misją w uprawianiu trenerstwa jest łączenie praktyki z wiedzą merytoryczną i umieszczanie jej w konkretnych sytuacjach biznesowych.Podczas pracy w organizacjach takich jak Citibank Handlowy, Millennium Bank S.A wspierała rozwój ludzi poprzez prowadzenie szkoleń i warsztatów w roli trenera. Doświadczenie na stanowisku kierowniczym pozwoliło na zdobycie kompetencji managerskich.

 

Zapisy po prawej stronie pod zdjęciem :)

Informacje o szkoleniu

 1. Tytuł szkolenia: Zarządzanie zespołem
 2. Czas realizacji 16h (2 dni)
 3. Szkolenie dedykowane dla: managerów, liderów zespołów
 4. Miejsce szkolenia: Wrocław

Zgłoszenie