Bardziej niż cokowiek innego przygotowanie się jest kluczem do sukcesu

Henry Ford

Agata Skowron

Dydaktyk i szkoleniowiec specjalizujący się w prawie administracyjnym, prawie pracy, ochronie danych osobowych i umowach cywilnoprawnych.

Mgr prawa, ukończone studia doktoranckie, podyplomowe MBA i Europaischen Integration.
Od 2008 r do 2014 właścicielka firmy konsultingowo-szkoleniowej. Od 2013 założycielka i członek zarządu fundacji INVIGO odpowiedzialna za dział szkoleń, kontakty biznesowe, działalność dobroczynna. W ramach działalności fundacyjne bezpłatnie udziela porad prawnych dla danej społeczności lokalnej.

Autorka publikacji

  1. UE w dobie kryzysu gospodarczego i ideologicznego. Efektywne instrumenty walki z kryzysem” - publikacja pokonferencyjna na IV International Conference Kielce 2012 – Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki
  2. Polska w UE, prawa i obowiązki wynikające z członkostwa. Analiza na przykładzie wypełniania przez RP obowiązku transpozycji przepisów wspólnotowych do krajowego porządku prawnego – publikacja pokonferencyjna  Polska 5 lat po wstąpieniu do UE na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
  3. Business Coaching Magazine autorka artykułu nt zarządzania projektami unijnymi.