Bardziej niż cokowiek innego przygotowanie się jest kluczem do sukcesu

Henry Ford

Łukasz Skawiński

Trener, konsultant, doradca biznesowy (posiada Certyfikat Trenera), absolwent studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej. Ekspert oceniający projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Doradza w zakresie aspektów związanych z uruchamianiem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej.

Na swoim koncie posiada ponad 6500 przeprowadzonych godzin szkoleń grupowych oraz konsultacji indywidualnych z zakresu: finansowania inwestycji, zarządzania małą firmą, przedsiębiorczości, profesjonalnej obsługi klienta.

Doradza w zakresie pozyskiwania środków UE, tworzenia biznesplanów. Przeszkolił ponad 2000 osób.